Akron Fulton International Airport, Akron, United States (AKC, KAKR)