Phitsanulok Airport, Phitsanulok, Thailand (PHS, VTPP)